офіційний сайт  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

На даний момент сайт знаходиться в розробці, вибачте за тимчасові незручності

Р Е Г Л А М Е Н Т

Великописарівської районної ради V скликання

Додаток
до рішення районної ради
п”ятого скликання
від 17.05.06

Регламент Великописарівської районної ради визначає порядок діяльності Великописарівської районної ради, її депутатів, органів та посадових осіб.

Статті регламенту відповідають Конституції України, Законам України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів”.

Розділ 1. Загальні положення

1.Згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, у межах повноважень, визначених Конституцією України, вищезазначеним та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними радами. Рада складається з депутатів, які обираються населенням відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2.Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

У разі якщо, до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

3.У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входять менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

4.Повноваження районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною територіальною виборчою комісією на першій сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

5.Районна рада спрямовує свою діяльність на основні напрямки :

5.1.Соціально-економічного та культурного розвитку району, бюджету району, розподілу переданих з держбюджету дотацій, субвенцій;

5.2.Вирішення питання регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, забудови і благоустрою населених пунктів району;

5.3.Управління об”єктами спільної власності територіальних громад (продаж, оренда, застава об”єктів комунальної власності), а також придбання таких об”єктів;

5.4.Використання природних ресурсів, лісів, джерел, водопостачання;

5.5.Екологічна безпека, охорона навколишнього середовища і природних ресурсів, боротьба зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями.

6.Районна рада будує свої взаємовідносини з районною державною адміністрацією на засадах взаєморозуміння та співпраці по вирішенню нагальних проблем економічного і соціального розвитку територій району, згідно з Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”.

7.Районна державна адміністрація звітує районній раді про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, а також повноважень делегованих районною радою, та виконання рішень ради з цих питань.

8.Після заслуховування звіту районної державної адміністрації рада приймає відповідне рішення.

9.Районна рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень.

10.Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності, відшкодовується радою за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб ради – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

Розділ 11.Депутат районної ради

11.Відповідно до частини першої статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 48 Закону України „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

12.Після визнання повноважень кожному депутату видається депутатське посвідчення за підписом голови районної ради.

13.Кожний депутат зобов”язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради.

14.Депутати ради здійснюють аналіз справ, вивчають громадську думку з основних питань, які вносяться на розгляд ради і свої пропозиції та повідомлення направляють голові районної ради або у відповідну постійну комісію.

15.Депутат районної ради користується вирішальним голосом з усіх питань, які розглядаються районною радою, має право обирати і бути обраним в органи районної ради.

16.При голосуванні з одного питання кожний депутат районної ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується. Депутат зобов”язується особисто здійснювати голосування. Депутат не може подавати свій голос після закінчення голосування.

17.Депутат районної ради має право вносити пропозиції до порядку денного сесії районної ради, порядку розгляду та по суті обговорюваних питань, по складу органів, створюваних районною радою, та кандидатурах посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються районною радою, звертатися з запитами, брати участь у дебатах, задавати запитання, вносити проекти рішень або поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та по мотивах голосування, давати довідки в порядку, встановленому цим регламентом.

18.Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, яке розглядається районною радою, передається до секретаріату сесії. Секретаріат реєструє їх подання та передає головуючому на засіданні.

19.Кожний депутат районної ради в ході засідання сприяє співробітництву, досягненню згоди.

20.Під час виступу на сесії депутат районної ради не повинен використовувати у своїй промові грубі та некоректні висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій.

Головуючий в такому разі має право зробити зауваження про недопустимість таких висловлювань та закликів.

21.За згодою сесії виступаючий позбавляється слова.

22.Районна рада має право заслуховувати звіт депутатів про виконання ними рішень і доручень ради, а також депутатських повноважень.

23.Депутат має право на депутатський запит до керівників районної ради, райдержадміністрації, відповідних органів, відділів та управлінь, підприємств, організацій і установ, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, щодо вирішення питань і надання офіційного роз”яснення з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

24.Запит може бути внесено попередньо або на пленарному засіданні до затвердження порядку денного депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради, по ньому може проводитись обговорення і прийматись рішення.

Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов”язані у встановлений радою строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.

24.1.При необхідності одержати інформацію або роз”яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання депутат може звертатися із запитанням до головуючого на засіданні, посадової особи або виступаючого на пленарному засіданні.

24.2.У разі неможливості надати відповідь на депутатське запитання негайно, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає до секретаріату сесії.

Секретаріат сесії оформляє та узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання та направляє їх відповідним особам, які у місячний термін повинні направити авторам запитання письмові відповіді.

Депутатське запитання до порядку денного не включається, не обговорюється, рішення по ньому не приймається.

25.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії діяльності їх визначаються законодавством.

РозділІІІ. Сесія районної ради

26.Районна рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені до її відання Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

27.Районна рада проводить свою роботу сесійно, Сесія складається з пленерних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

28.Першу сесію ради скликає і веде голова районної територіальної виборчої комісії до обрання голови ради.

29.Наступні сесії скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Розпорядження про скликання

 

 
 

 

Посилання

 
    

    

 

 

Наша адреса:

42800
Сумська область
смт Велика Писарівка
вул.БорцівРеволюції,1

тел. 5-14-97


 
 
     

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове

made by zorg © 2006- 2008 Zorg-Group zorgm@rambler.ru t:+380977364779

     
Hosted by uCoz